Online štátna skúška KPSYCH, 3.6.2021

Online štátna skúška Katedry psychológie, 3.6.2021 prostredníctvom aplikácie MS Teams:

Click here to join the meeting