Online štátna skúška Katedry anglického jazyka a literatúry, 19.5.2020 prostredníctvom aplikácie Cisco Webex Meetings:

číslo meetingu: 955 978 847

heslo: KAJL-state-exam (52550782 from phones and video systems)