Online štátna skúška Katedry slovenského jazyka a literatúry, obhajoby, 27.5.2020 prostredníctvom aplikácie Cisco Webex Meetings:

číslo meetingu: 952 262 449

heslo: Gp2AC4gCMc6 (47222442 from phones and video systems)