II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2021/2022

 

I. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2021/2022 

 

Prihláška na štúdium

Elektronická prihláška (všetky stupne) - odporúčané!

 

Pravidlá prijimacieho konania FF KU na AR 2021/2022

 

Kontakt na študijné oddelenie:

Študijné oddelenie

Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

tel.: +421 44 43 22 708 (spojovateľka)

email: studijne.ff@ku.sk