Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

Informácie o projekte

Koordinujúca organizácia:University of Innsbruck
Číslo projektu:ID#57397
Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
Vedúci projektu FPV:Pavol Labuda, PhD., prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Spoluriešitelia:

Ján Hrkút, PhD., doc. Eugen Zeleňák, PhD.

Zahraničný projekt:áno

Projekt zameraný na preskúmanie otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie jazyka a filozofie vedy.