Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:University of Innsbruck
  Číslo projektu:ID#57397
  Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:Pavol Labuda, PhD., prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
  Spoluriešitelia:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., Mgr. Ján Hrkút, PhD.
  Zahraničný projekt:áno

  Projekt zameraný na preskúmanie otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie jazyka a filozofie vedy.