2 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Sociálna práca

    Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa na Centre celoživotného vzdelávania PF KU:

    pdf logo 2  2 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 33. Sociálna práca – pracovisko Ružomberok,