Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest docentov a profesorov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku