Obsadzovanie miest docentov a profesorov

    Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest docentov a profesorov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
     Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest docentov a profesorov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku