Obsadzovanie miest docentov a profesorov

Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest docentov a profesorov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
 Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest docentov a profesorov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku