Bakalársky študijný program

  • 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 4.2.1 Biológia

  Magisterský študijný program

  • 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 4.2.1 Biológia

  Rozširujúce pedagogické štúdium

  • 2-ročné rozširujúce štúdium učiteľstva biológie

   

  Katedra biológie a ekológie zabezpečuje výučbu aj na iných katedrách a pracoviskách PF-KU.

  • Predškolská a elementárna pedagogika: prírodovedné praktikum, terénne vychádzky a exkurzie.
  • Sociálna práca: Biológia dieťaťa a dorastu.
  • Centrum celoživotného vzdelávania
  • Doplnkové pedagogické vzdelávanie: Biológia dieťaťa a dorastu, odborovú didaktiku biológie.