Katedra chémie a fyziky realizuje študijný program Učiteľstvo akademických predmetov – chémia v kombinácii na bakalárskom stupni štúdia.