Bakalárske študijné programy

    Bc. Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii

    Bc. Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii

    Magisterské študijné programy

    Mgr. Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii

    Mgr. Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii