Bakalárske študijné programy:

   

  Magisterské študijné programy:

  • Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii (s iným predmetom na PF / FF)

  • Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové so zameraním na klavír / organ / sólový spev

   

  Doktorandské študijné programy:

  • Didaktika hudby (viac o PhD. štúdiu nájdete na stránke PF KU)

   

  V rámci celoživotného vzdelávania sa na Katedre hudby realizuje šesť rôznych vzdelávacích

  Pedagógovia katedry zabezpečujú aj predmety hudobného zamerania na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PF