Bakalárske študijné programy

  Bc. Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii

  Bc. Učiteľstvo hudobného umenia v dennej forme štúdia

  Bc. Učiteľstvo hudobného umenia v externej forme štúdia

  Magisterské študijné programy

  Mgr. Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii

  Mgr. Učiteľstvo hudobného umenia v dennej forme štúdia

  Mgr. Učiteľstvo hudobného umenia v externej forme štúdia