Bakalárske študijné programy

    Bc. Učiteľstvo informatiky v kombinácii

    Bc. Učiteľstvo informatiky (jednoodborové štúdium)

    Magisterské študijné programy

    Mgr. Učiteľstvo informatiky v kombinácii

    Mgr. Učiteľstvo informatiky v kombinácii (jednoodborové štúdium)