Katedra manažmentu realizuje študijný program Manažment na bakalárskom stupni štúdia.

    Na magisterskom stupni štúdia môžu študenti pokračovať v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku.