Katedra matematiky ponúka študijné programy:

  • Učiteľstvo matematiky v kombinácii (Bc., Mgr.)
  • Úspešne boli akreditované kurzy kontinuálneho vzdelávania učiteľov matematiky
  • V rámci celoživotného vzdelávania katedra zabezpečuje rozširujúce štúdium matematiky pre učiteľov, ktorí si rozširujú vzdelanie o ďalší aprobačný predmet.