Katedra realizuje študijný program pedagogika na bakalárskom stupni štúdia.