Katedra sociálnej práce realizuje študijný program pedagogika na bakalárskom stupni štúdia.