Profesori

  prof. Olga Bench, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PaedDr. Božena Švábová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent