Odborní asistenti

  Mgr. Marcela Čarnická PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PaedDr. Božena Švábová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent