Využitie metód tvorivej dramatiky v procese predprimárneho vzdelávania

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:KEGA 016KU-4/2022
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
    Vedúci projektu:PaedDr. Božena Švábová, PhD.
    Zahraničný projekt:nie