Bakalárske študijné programy

  Bc. Predškolská a elementárna pedagogika v dennej forme štúdia

  Bc. Predškolská a elementárna pedagogika v externej forme štúdia

  Magisterské študijné programy

  Mgr. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v dennej forme štúdia

  Mgr. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v externej forme štúdia

  Doktorandské študijné programy

  PhD. Predškolská a elementárna pedagogika v dennej forme štúdia

  PhD. Predškolská a elementárna pedagogika v dennej forme štúdia