doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

    Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika (VUPCH)

    Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

    Research/art/teacher profile of a person