Profesori

  prof. Viktor Hladush, DrSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  Odborní asistenti

  Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  PaedDr. Peter Petrovič, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent