Bakalárske študijné programy

  Bc. Liečebná pedagogika

  Bc. Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v dennej forme štúdia

  Bc. Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v externej forme štúdia

  Magisterské študijné programy

  Mgr. Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v dennej forme štúdia

  Mgr. Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v externej forme štúdia