Študijné programy

  Katedra telesnej výchovy a športu

  Bakalárske študijné programy

  Bc. Učiteľstvo telesnej výchovy (jednoodborové štúdium)

  Magisterské študijné programy

  Mgr. Učiteľstvo telesnej výchovy (jednoodborové štúdium)

  Mgr. Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii