Bakalárske študijné programy

    Bc. Učiteľstvo výtvarnej výchovy (jednoodborové štúdium)

    Bc. Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii

    Magisterské študijné programy

    Mgr. Učiteľstvo výtvarnej výchovy (jednoodborové štúdium)

    Mgr. Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii