ERASMUS+ Programme Framework Agreement No. 2020-1-PL01-KA202-082063

    Erasmus+

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:2020-1-PL01-KA202-082063
    Doba riešenia projektu:1. Dec 2020 - 30. Nov 2022
    Zahraničný projekt:áno