Projekty

Počet nájdených projektov: 7

Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)

Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA201-078464. Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2023
Vedúci projektu FPV:

Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie

Číslo projektu:020KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 1. Jan 2020
Vedúci projektu FPV:RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

APVV 51-043605 Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku

Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2006 - 1. Jan 2008
Vedúci projektu FPV:Mgr. Eva Veselovská, PhD.

Kresba ako súčasť výrazových prostriedkov prírody

Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2004 - 31. Dec 2004
Vedúci projektu FPV: