Prospechové a odborové štipendium

  Prospechové a odborové štipendium

  Motivačné prospechové štipendium

  Študenti vyšších ročníkov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium za vynikajúci prospech, pre urýchlené vyplatenie priznaného štipendia nech ihneď zašlú mailom na referát pre výchovu a vzdelávanie (beata.valentinyova@ku.sk) údaje potrebné k vyplateniu štipendia v poradí:

  • názov štipendia (prospechové štipendium)
  • číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť štipendium poukázané
  • IDO (študenti nájdu v AISe - prehľad štúdii - študent)
  • meno, priezvisko
  • kombinácia
  • ročník štúdia

  Motivačné odborové štipendium

  Študenti, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch, pre urýchlené vyplatenie priznaného štipendia nech ihneď zašlú mailom na referát pre výchovu a vzdelávanie (beata.valentinyova@ku.sk) údaje potrebné k vyplateniu štipendia v tomto poradí:

  • názov štipendia (odborové štipendium)
  • číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť štipendium poukázané
  • IDO (študenti nájdu v AISe - prehľad štúdii - študent)
  • meno, priezvisko
  • kombinácia
  • ročník štúdia