Slávnostné promócie absolventov PF KU v Ružomberku

  Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostné promócie sa uskutočnia podľa nasledovného rozpisu
  Slávnostné promócie absolventov PF KU v Ružomberku

  27.06.2022 – promócie absolventov bakalárskeho štúdia

  8.30 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta 1
  10.00 hod. – promócia absolventov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika (externá forma), Pedagogika (denná a externá forma), Špeciálna pedagogika (denná forma)  a Učiteľstvo predmetov (denná a externá forma)  
  11.30 hod. – promócia absolventov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika (denná forma)   

  28.06.2022 – promócie absolventov bakalárskeho štúdia

  8.30 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta 1
  10.00 hod. – promócia absolventov študijného programu Manažment (denná a externá forma), Sociálna práca (denná a externá forma)  

  29.06.2022 – promócie absolventov magisterského štúdia

  8.30 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta 1
  10.00 hod. – promócia absolventov študijného programu Učiteľstvo predmetov (denná a externá forma),  Sociálna práca (denná a externá forma), Ekonomika a manažment podniku (denná a externá forma)    
  11.30 hod. – promócia absolventov študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denná a externá forma)  

  Študenti sa na slávnostnú promóciu zhromaždia pol hodiny pred jej začiatkom na 1. posch. PF KU v miestnosti č. 129!!!

  Študenti, ktorí sa nezúčastnia na slávnostnej promócii, nech svoju neúčasť nahlásia na študijnom oddelení telefonicky alebo emailom najneskôr do 23.06.2022!!!

  V prípade, že sa študent nemôže na promócii zúčastniť alebo doklad o ukončení štúdia prevziať osobne, splnomocní inú osobu, ktorá prinesie úradne overené splnomocnenie na prevzatie dokladu po 30.06.2022 a po dohode so svojou študijnou referentkou:

  Mgr. Eva Bumberová

  Vedúci študijného oddelenia, Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Erika Horváthová

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Mgr. Mária Korbová, PhD.

  Referent, Nepedagogický zamestnanec

  Študijné oddelenie PF KU v Ružomberku  14.06.2022
  Fotografia: Anton Kulan