Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2021-2022

Upozornenie pre uchádzačov o štúdium Akademický rok 2021-2022

Motivačný pohovor:

Motivačný pohovor pre prijímacie konanie vo všetkých študijných programoch je na PF KU v Ružomberku z dôvodu epidemiologickej situácie zrušený.

Talentové skúšky:

Katedra hudby

Talentová skúška pre študijný program učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo hudobného umenia: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky

Katedra výtvarnej výchovy

Talentová skúška pre študijný program učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové v bakalárskom stupni je v rámci prijímacieho konania zrušená a nie je podmienkou prijatia.

Katedra telesnej výchovy

Talentová skúška pre Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a Učiteľstvo telesnej výchovy jednoodborové v bakalárskom stupni je v rámci prijímacieho konania zrušená a nie je podmienkou prijatia.

Prihlášky na štúdium - tlačivá

 Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

 Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

 Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)

 Overenie jazykových zručností (3. stupeň)

Vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky tvoria súčasť prihlášky na 4. strane

Harmonogram akademického roka 2021-2022

 Harmonogram akademického roka 2021-2022

Elektronická prihláška na štúdium

Klikom na baner si môžete podať elektronickú prihlášku na štúdium na PF KU

Elektronická prihláška

Kontakt na študijné oddelenie PF KU:

Telefón:

044/4326844 (priama linka)

044/4326842 (spojovateľka)

Email:

studijne.pf(zavinac)ku.sk

Potvrdenia