Vedecká konferencia Ars et Educatio VI

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou určenú vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom.
Konferencia sa uskutoční 19.-20.11.2019 Organová sieň, Nám. A. Hlinku 60 v Ružomberku.