DOD na Teologickej fakulte v Košiciach

  DOD na Teologickej fakulte v Košiciach 8.11.2023

  9:00 Otvorenie: Príhovor dekana TF KU

  9:30 Sprievodné aktivity: Interaktívna hra Actionbound

  12:30 Ukončenie sprievodných aktivít.

  Obsah staníc: Informácie o Bc. a Mgr. štúdiu na TF KU v Košiciach, uplatnenie absolventov v praxi, prijímacie konanie 2024/2025 na TF KU, pedagógovia TF KU, predmety študijných programov, Knižnica TF KU, Univerzitné pastoračné centrum, mobility na KU, priestory a učebne TF KU, materiálne a technické zabezpečenie TF, Poradenské centrum TF, jedáleň a i. Ďalšie info na plagáte.

  Výhercov čaká zaujímavá odmena.