Misijná škola Karola Wojtylu - kurzy

  Srdečne pozývame v rámci spoločenstva hľadať zmysel a cieľ ľudskej lásky a sexuality podľa Božieho plánu.
  Misijná škola Karola Wojtylu - kurzy

  1. Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou Fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Vás pozývajú na Formačný kurz teológie tela “Povolanie k láske”. Kurz bude prebiehať počas šiestich víkendov od októbra 2021 do júna 2022 (ak to pandemická situácia dovolí) striedavo na západe (pri Trenčíne) alebo na východe Slovenska (pri Spišskej Novej Vsi). Je vedený formou duchovných obnov, ktoré sú zamerané na formáciu podľa katechéz sv. Jána Pavla II. teológie tela. Prihlasovanie potrvá do 10. septembra 2021.
  Podrobné informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdete na www.mskw.sk
  (https://mskw.sk/sk/fktt/) a na našom Facebooku
  (https://www.facebook.com/Misijn%C3%A1-%C5%A1kola-Karola-Wojtylu-478150246318330)

  Povolanie k láske

  2. Program Láska a zodpovednosť. Semestrálny akademicko-formačný program.
  Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou Fakultou KU v Košiciach ponúka Semestrálny akademicko-formačný program o knihe Karola Wojtylu: Láska a zodpovednosť. Bude prebiehať od septembra 2021 do januára 2022 online formou počas 13 týždňov. Seminárna metóda, ktorú používame, ti umožní študovať originálny text knihy Láska a zodpovednosť, a diskutovať o ňom v malej skupine pod odborným vedením skúsených lektorov. Chceme s vami budovať spoločenstvo prostredníctvom štúdia, diskusie, zdieľania a spoločnej modlitby. Naším cieľom je pomôcť jeden druhému pochopiť odkaz Karola Wojtylu – nádej o Božom pláne pre ľudskú lásku a sexualitu. Účastníci kurzu budú študovať priamo dielo Karola Wojtyłu Láska a Zodpovednosť. Viac informácií o programe Láska a zodpovednosť nájdete na https://mskw.sk/sk/laska-a-zodpovednost/.
  Láska a zodpovednosť

  3. Program Teológia tela. Semestrálny akademicko-formačný program.
  Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou fakultou KU v Košiciach a s absolventmi Medzinárodného teologického inštitútu (ITI-Trumau) organizujú dvojsemestrálny online program zameraný na štúdium katechéz Teológie tela sv. Jána Pavla II. V zimnom semestri 2021/2022 bude cieľom preštudovať prvé dva cykly Teológie tela. Letný semester 2022 bude zameraný na zvyšné štyri cykly. Semestre na seba nadväzujú. Stretnutia sú vedené seminárnou metódou skúsenými lektormi. Kurz je určený pre tých, ktorí sa už stretli s učením sv. Jána Pavla II./Karola Wojtylu a chceli by sa nechať viac formovať jeho originálnymi textami tak, aby následne mohli toto posolstvo zrozumiteľným jazykom prinášať druhým. Viac informácií o programe nájdete na https://mskw.sk/sk/teologia-tela/
  Teológia tela


  Srdečne pozývame v rámci spoločenstva hľadať zmysel a cieľ ľudskej lásky a sexuality podľa Božieho plánu.
  Tešíme sa na Vás!
  Organizačný tím MŠKW a TF KU