Nové číslo časopisu Verba Theologica 2/2023

  Aktuálne číslo 2/2023 - Verba Theologica (verba.ktfke.sk)

  V týchto zimných dňoch vychádza nové číslo časopisu Verba Theologica.

  Aktuálne číslo 2/2023 - Verba Theologica (verba.ktfke.sk)

  Nájdete v ňom dramatický príbeh teológa a biblistu Alfreda Loisyho (T. Petráček), biblickú štúdiu
  o Prvom liste Solúnčanom (P. Vnučko), zodpovedné slovo k téme ekológia (J. Polák), štúdiu
  o stredovekej mystike (M. Kučerková), slovo o charite Cypriána z Kartága (Š. Lenčiš) a štúdiu o hľadaní
  spoločného dobra (J. Baroš).
  Som presvedčený, že ponúkané texty nie sú v sebe uzavretou špekuláciou, ale majú potenciál
  vtiahnuť čitateľa do svojich obsahov a motivovať ho ku kritickému mysleniu a ľudskému konaniu.