Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok

    Prajem Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok!
    Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok

    Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky a študenti, zo srdca Vám chcem za celé vedenie TF KU poďakovať za dobrú a kvalitnú prácu v uplynulom, veľmi náročnom a výnimočnom roku. Prajem Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok!

    Radoslav Lojan, dekan TF KU