Prezenčné vyučovanie

    Teologická fakulta KU pokračuje od 1.12.2022 riadne v prezenčnom vyučovaní.

    Vážení študenti,

    napriek avizovaným zmenám vo forme vyučovania, Teologická fakulta KU pokračuje od 1.12.2022 riadne v prezenčnom vyučovaní.

    Nateraz toto rozhodnutie platí do konca kalendárneho roka.
    Pre prípadné zmeny sledujte oficiálne informačné kanály TF.