Školenie BOZP a PO

Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BPOZ) a požiarnej ochrany (PO)
Školenie BOZP a PO

Vážené študentky, vážení študenti,
v nasledujúcom týždni (termín bude ešte upresnený) sa uskutoční školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a o ochrane pred požiarmi (OPP) v aule TF KU. Prosíme, aby ste pri vstupe do Auly i počas školenia dodržiavali protiepidemické opatrenia (dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom). Školenie bude realizované v súlade s Covid režimom OTP.

Dekanát TF KU