Študijné programy otvárané na TF KU v akademickom roku 2023/2024

  Študijné programy otvárané na TF KU v akademickom roku 2023/2024

  Informácie o prijímacom konaní v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, pracovisko Košice a na Teologickom inštitúte vSpišskom Podhradí pre akademickýrok 2023/2024.

  Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) poskytuje vzdelávanie: 

  1. v bakalárskych študijných programoch,
  2. v magisterských študijných programoch,
  3. v doktorandských študijných programoch.

  Viac informácií nájdete na: pracovisko TF Košice, pracovisko TI TF Spišská Kapitula

  Študijné oddelenie TF KU