Zomrel košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

  S hlbokým smútkom a v kresťanskej nádeji Vám oznamujeme, že v utorok 23.05.2023 zomrel košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.
  Zomrel košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

  S hlbokým smútkom a v kresťanskej nádeji Vám oznamujeme, že v utorok 23.05.2023 zomrel košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

  Zhodnotiť život košického emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča patrí iba tomu, ktorému on bezvýhradne dôveroval - Všemohúcemu Bohu Otcovi, Kristovi Vykupiteľovi a darcovi všetkých milostí Duchu Svätému. My môžeme iba ďakovať Všemohúcemu za všetko a všetkých, ktorým dokázal vrátiť nádej do života prejavenú cez lásku objímajúcu všetkých, ktorých mu Pán posielal do cesty.

  Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

  Radoslav Lojan

  dekan TFKU