Oznam pre študentov Univerzity tretieho veku na Teologickej fakulte v Košiciach

Vážené študentky a študenti, oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia pána rektora Katolíckej univerzity doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. a usmernenia dekana TF KU doc. ThDr. Radoslava Lojana, PhD. sa ruší prezenčná forma vyučovania UTV do konca zimného semestra 2020/21. O ďalších krokoch budete včas informovaní. Rozhodnutie pána rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. o prerušení výučby na UTV na ZS 2020/21 si môžete pozrieť TU.

Aktualizácia (08.02.2021): Vážené študentky a študenti, epidemická situácia je stále vážna a opatrenia nám nateraz nedovolia pokračovať v prezenčnej forme vyučovania UTV v letnom semestri 2020/21. Poplatok za UTV (ktorý ste už uhradili) bude slúžiť na náklady UTV v ZS a LS 2021/22. Prednášky, poznámky a autorské texty Vám budú nahradené po začatí klasickej prezenčnej výučby v novom akademickom roku 2021/2022. V prípade, keď by si niekto žiadal vrátiť poplatok za UTV, môže tak urobiť písomnou žiadosťou na štúdijnom oddelení TF KU. Ďakujeme za porozumenie.

Dekanát TF KU