Rozvrh hodín UTV na akademický rok 2020/2021

Milí študenti UTV, v tomto dokumente je Rozvrh hodín UTV v akademickom roku 2020/2021.

J. Knapík, moderátor UTV