Upozorňujeme tých študentov, ktorí majú externých školiteľov, aby pri odovzdaní ZP doniesli aj školiteľom vyplnený konzultantský posudok (bakalársky, magisterský).Táto povinnosť sa týka iba študentov, ktorí majú externého školiteľa! Vzory sú v nasledujúcich dokumentoch:

    Konzultantský posudok BP-externí školiteľ

    Konzultantský posudok DP-externí školiteľ