Druhé kolo prijímacieho konania na TF KU

  Dekan TF KU doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na TF KU
  Začiatok (dátum, čas):12. 5. 2023, 13:58
  Koniec (dátum, čas):31. 7. 2023, 13:58

  Dekan TF KU doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 20223/2024 bude poskytovať vzdelávanie: 

  1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca a v odbore Učiteľstvo predmetu náboženská výchova,
  2. v magisterských študijných programoch: v odbore Sociálna práca; v odbore Katolícka teológia a v odbore Učiteľstvo predmetu náboženská výchova,
  3. v doktorandských študijných programoch: v odbore Teológia - Katolícka teológia a v odbore Sociálna práca - charitatívna a misijná práca.

   

  Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 31. júla 2023

  Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 05. júna 2023