Začiatok LS 2023/24 je 5.2.2024

    Prvý deň výučby v letnom semestri je 5. február 2024, 8:00
    Začiatok (dátum, čas):5. 2. 2024, 8:00
    Koniec (dátum, čas):5. 5. 2024, 9:39