Oddelenie pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o zmene dátumu uzávierky prijímania prihlášok na mobilitu za účelom pracovnej stáže v rámci programu Erasmus v akademickom roku 2008-2009 na 15. januára 2008.

Potrebné informácie o možnostiach a podmienkach účasti na tomto druhu mobility nájdete vo výzve na podávanie prihlášok na realizáciu študentskej mobility za účelom pracovnej stáže, ktorá bola zverejnená na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku.