RUŽOMBEROK - Traja predstavitelia Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v dňoch 21.-23. novembra sa zúčastnili na kongrese Católicos y Vida Pública (Katolíci a verejný život), ktorý zorganizovala Universidad CEU San Pablo na tému Cristo, la esperanza fiable (Kristus – dôveryhodná nádej). Cieľom pracovnej cesty prorektora KU pre zahraničné vzťahy a mobility doc. PhDr. ThDr. Stanislava Košča, PhD., dekana Pedagogickej fakulty KU prof. PhDr. ThDr. Amantia Akimjaka, PhD. a ThDr. Františka Trstenského z Teologickej fakulty KU bolo tiež nadviazať užšie vzťahy s Universidad CEU San Pablo.
madridDesiaty ročník kongresu sa zároveň konal pri príležitosti 100. výročia Asociación Católica de Propagandistas a 75. výročia založenia univerzity CEU San Pablo. Aj vďaka týmto okolnostiam sa ho zúčastnil veľký počet relátorov v troch pracovných sekciách, predovšetkým zo španielsky hovoriaceho sveta (Španielsko a Latinská Amerika). V rámci kongresu sa prorektor KU osobne zoznámil s prorektorom pre zahraničné vzťahy p. Franciscom Conde López, s ktorým dohodol konkrétne podmienky podpísania zmluvy o vzájomných mobilitách (Erasmus) a tiež niektoré detaily aplikovania už existujúcej zmluvy medzi touto univerzitou a Pedagogickou fakultou KU.

Zástupcovia z Ružomberka sa tiež stretli s Dr. Alfonsom Riobó Servánom, ktorý sprostredkoval kontakt s univerzitou a veľkou mierou sa podieľal na tom, že dnes už jedna študentka Pedagogickej fakulty KU študuje na CEU San Pablo masmédiá. Vďaka veľvyslancovi SR J. Ex. Dr. Jánovi Valkovi sa mali zástupcovia KU možnosť zúčastniť recepcie pri príležitosti štátneho sviatku Libanonu a stretnúť sa s viacerými veľvyslancami z celého sveta, vrátane apoštolského nuncia v Španielsku. Z týchto neformálnych stretnutí bolo možné s radosťou konštatovať úctivý postoj všetkých veľvyslancov ku katolíckej univerzite ako akademickej inštitúcii, významnej pre danú krajinu. (sk)