LOGO 20

 

Katolícka univerzita v Ružomberku si 1. júla 2020 pripomenie významné 20. výročie svojho založenia. K tomuto jubileu pripravujeme na univerzite a na jej jednotlivých fakultách a jej súčastiach celé spektrum rôznych podujatí v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a s mestom Ružomberok, ktorými si chceme dôstojne uctiť toto výročie a zároveň chceme vysloviť vďaku tým osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o jej založenie a rozvoj.

 

KU vydá reprezentačnú monografiu, ktorá bude obsahovať informácie o histórii založenia a významných osobnostiach, ktoré sa zaslúžili o jej vznik a rozvoj. Bude v nej prehľad o pedagogických, vedeckých a ďalších tvorivých aktivitách na Katolíckej univerzite za obdobie 20 rokov, informácie o absolventoch KU, aktuálnych počtoch študijných programov, aktuálnych počtoch študentov a zamestnancov, prehľad o vedeckých a edukačných projektoch, medzinárodnej vedeckej spolupráci, počtoch zmlúv v rámci ERASMUS programov, informácie o spolupráci s mestom Ružomberok a o ďalšej spolupráci s praxou v rámci regiónu a Slovenska.


Na pôde KU, fakultách a na jej ďalších súčastiach sa budú konať prednášky, semináre, konferencie a výstavy, ktoré pripomenú pozvaným hosťom, pracovníkom univerzity, študentom, absolventom a širokej verejnosti toto významné výročie.