Adventný čas je príležitosťou na stíšenie sa uprostred predvianočného zhonu. Touto myšlienkou sa každoročne inšpiruje aj Katedra hudby PF KU v Ružomberku a počas adventu organizuje koncertné podujatia, ktorými chce upriamiť pohľad na príchod Krista.

Tohtoročný Adventný koncert sa uskutočnil v nedeľu 13. decembra 2015 v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku, a bol zároveň súčasťou šiesteho ročníka predvianočnej série kultúrnych podujatí mesta Ružomberok s názvom Ružomberský adventný kalendár.

AK12

Pripravený umelecký program bol výsledkom tvorivej práce študentov a pedagógov Katedry hudby, ktorí svoj čas venovali zodpovednému štúdiu a príprave na podujatia súťažného i koncertného charakteru. V úvode koncertu sa predstavila gregoriánska Schola cantorum, vokálne teleso pôsobiace na katedre hudby PFKU pod vedením Janky Bednárikovej, ktoré sa pravidelne sa zúčastňuje na bohoslužbách a koncertoch duchovnej hudby doma i v zahraničí.

AK4

Schola predstavila sedem antifón, tzv. antifón „O“, ktoré sa spievajú v adventnom období od 17. do 23. decembra. Každá antifóna sa začínala písmenom „O“ (O Sapientia, O Adonai, O Radix, O Clavis, O Oriens, O Rex, O Emmanuel) a pokračovala slovami, ktorých začiatočné písmená pri čítaní od konca vytvorili slovné spojenie ERO CRAS, čo v preklade znamená BUDEM (TU) ZAJTRA. Prostredníctvom meditatívneho monodického spevu, ktorého obsahovým prameňom je Sväté Písmo voviedla Schola prítomných poslucháčov do tajomstva očakávania Krista, ktorý má onedlho prísť. V podaní vokálneho kvarteta študentov speváckeho oddelenia Kristíny Takáčovej, Kataríny Urbanovej, Petra Pekarčíka a Mateja Stacheru zaznela kvalitná interpretácia piesne I will be with you, ktorou kvarteto úspešne reprezentovalo Katedru hudby aj na speváckej súťaži študentov pedagogických fakúlt s medzinárodnou účasťou s názvom Moyzesiana v novembri tohto roku.

AK5

V programe sa predstavili aj sólisti Katedry hudby. Martina Procházková interpretovala časť z Matúšovych pašií od Johanna Sebastiana Bacha Ich will dir Herz schenken. Miriam Žiarna zaspievala Ave Maria z opery Cavalleria Rusticana od Pietra Mascagniho. Obe sopranistky na organe sprevádzala Zuzana Zahradníková, na husliach hral Rastislav Adamko. Vokálne čísla vystriedali flautistky Marta Mažáriová a Veronika Súkeníková. Zaznela Corelliho Sonáta č.1 A dur a Concerto C dur Antonia Vivaldiho s organovým sprievodom. Moravské ľudové koledy v úprave Petra Hochela zaspievala Olga Líšková so sprievodom gitary, huslí a ľudových rytmických nástrojov. Záver koncertu už tradične patril univerzitnému zboru Benedictus pod vedením Zuzany Zahradníkovej. V jeho podaní zazneli skladby rôznych hudobných žánrov. Ako prvú v poradí si poslucháči vypočuli Bachovu skladbu Air, ktorú pre zbor upravil skladateľ a pedagóg Katedry hudby Peter Hochel.

AK13  kópia

Zboristi tak chceli upriamiť pozornosť na 330. výročie narodenia skladateľa Johanna Sebastiana Bacha, ktoré si tohto roku pripomíname. Na záver zazneli tri vianočné koledy v úprave ružomberského skladateľa Pavla Kršku Dobrá novina, Búvaj, dieťa krásne a Narodil sa Kristus Pán. Po záverečnom potlesku sa prítomní dočkali prídavku a zboristi zaspievali známu pieseň Ja v srdci svetlo mám v štvorhlasnej úprave, ktorou dali bodku za vydareným podujatím, ktoré splnilo úmysel organizátorov i očakávania ružomberského publika.


Autor článku: Ivana Vernusová (Katedra hudby PF KU v Ružomberku)
Autor fotografií: Anton Kulan, T2.sk

Viac foto na: http://photo.t2.sk/load.php?link=&year=2015&lang=sk&cat=&event=151213a