BRATISLAVA (18. mája 2009) - Podnietiť celospoločenskú diskusiu o úlohe rodiny v dnešnej spoločnosti a o médiách, ich vplyve na rodinu, i o tom, čím môžu médiá, novinári prispieť k zdravému formovaniu rodiny bolo cieľom svetového kongresu Rodina a média, ktorý sa od 5. do 7. septembra 2008 konal na Filozofickej fakulte (FF) Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Na kongrese vystúpilo 30 prednášajúcich zo 16 krajín sveta a zaznelo množstvo podnetných prednášok a diskusných príspevkov. Z nich je tvorený zborník s názvom Rodina a média (Family and media), ktorý KU a Nadácia Family, Hope for Tomorrow predstavili v pondelok 18. mája novinárom a verejnosti v Bratislave.  

 

tlaov_konferencia_2„My všetci sme presvedčení o špeciálnom mieste, ktoré rodina zaberá nie len v civilnej spoločnosti, ale taktiež v duchovnom poriadku sveta,“ uviedla pred novinármi prezidentka belgickej Nadácie Family, Hope for Tomorrow a predsedníčka organizačného výboru kongresu Elizabeth Drucka Lubecka de Sejournet. Zdôradnila, že všetky kultúry a všetky náboženstvá kladú základnú dôležitosť práve rodine, či to je nukleárna rodina typická pre Európu alebo rodina v širšom slova zmysle, spoločná pre iné časti sveta. „A tak nachádzame samých seba konfrontovaných týmto paradoxom: na jednej strane rodina zostáva základným sociálnym štandardom a na strane druhej sa zdá, že je pod atakom zo všetkých strán.“

 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa upozonil, že celý rodinný život, bez ohľadu na nové okolnosti a nový životný štýl podmienený rozvojom informačných a komunikačných technológií, sa odohráva v morálnom kontexte. „Je potrebné upozorniť na sústredenie sa rodiny na konzum. Podstatou konzumentskej mentality je to, že chúťky sa stotožňujú s potrebami. Rodina, ktorá si nekupuje, neprijíma určité veci, nie je moderná.“ Podľa neho médiá nemajú žiadnu úctu k tajomstvu. Spochybňujú každý druh poslušnosti ako iracionálny a redukujú hodnoty na čo najjednoduchšie. „Ak podľahneme takému prístupu, bude to viesť k vymiznutiu všetkej poézie z rodinného života, osobitne vzhľadom na oblasť náboženstva a náboženských obradov, ktoré zohrávajú v rodine aj v spoločnosti podstatnú úlohu.“

 

tlaov_konferencia_1Dvojjazyčný slovensko-anglický zborník Rodina a médiá na 650 stranách prináša súhrnný prehľad 55 príspevkov, ktoré odzneli v dvojdňovom programe kongresu. Prednášajúci sa zamerali na analýzu vzájomného vzťahu a pôsobenia médií a rodiny z pohľadu niekoľkých príbuzných oblastí života - z pohľadu politiky, teológie, filozofie, žurnalistiky, medicíny, pedagogiky, pro-life a dobrovoľníckych hnutí. Cenným príspevkom v zborníku sú aj správy z workshopov a pracovných skupín kongresu z pera študentov, absolventov Katedry žurnalistiky FF KU a záverčný adresár, kde čitateľ nájde kontakty na prednášajúcich – autorov príspevkov.

Hlavnou editorkou zborníka je Teréria Rončáková, spolueditormi Pavel Izrael a Juraj Považan. Redakciu anglických textov viedol Albert Kulla, z anglického jazyka prekladali aj Pavel Izrael, Pavol Novák a Zuzana Škrinárová. Talianske texty preložila Júlia Iskrová, francúzske Mária Lalinská, poľské texty preložil Ondrej Štefaňák. Zborník odborne recenzovali doc. Danuša Serafínová a doc. Michal Drozdz. Grafickú úpravu, sadzbu a tlač zabezpečilo Vydavateľstvo Michala Vaška z Prešova. Cena zborníka je 5 EUR, záujemcovia si ho môžu objednať e-mailom na rodinaamedia@rodinaamedia.sk. Viac informácii o svetovom kongrese Rodina a média získajú na oficiálnej internetovej stránke www.rodinaamedia.sk.

 

Podľa usporiadateľov svetového kongresu Rodina a médiá môže byť zborník využívaný ako základný didaktický materiál v školách a na univerzitách, pri formačných kurzoch mladých párov, či na seminároch so sociálnym podtónom. "Podáva stravu pre reflexiu, odpovede na fundamentálne otázky života, lásky a ľudstva, slobody a spravodlivosti, ako aj cestu na dosiahnutie nášho spoločného cieľa - šťastia," podotkli.

 

Kongres rodiny, ktorý KU v roku 2008 zorganizovala na požiadanie World Organisation for the Family z Washingtonu a nadácie Famille de Demain so sídlom v Bruseli, sa uskutočnuje od roku 1981. Jeho prvé ročníky sa konali v Latinskej Amerike, prvý európsky kongres rodiny bol v roku 1986 v Paríži. Poslednými hostiteľskými mestami boli Moskva, Lublin a Kyjev. V Ružomberku kongres navštívilo vyše 400 účastníkov, vystúpilo 30 prednášajúcich zo 16 krajín sveta. Záštitu nad ním prevzali predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. František Tondra, prvá dáma SR Silvia Gašparovičová a európsky komisár Ján Figeľ. Tvárou kongresu bola herečka Michaela Čobejová a bratia Timkovci z kapely No Name. Hymnu kongresu Svet sa nás týka nahralo osem známych spevákov, napríklad aj Robo Opatovský, Zuzana Smatanová a Tomáš Bezdeda.

KU vznikla v roku 2000, pri vzniku mala dve fakulty – pedagogickú a filozofickú. O dva roky neskôr sa stala verejnou vysokou školou. Na štyroch fakultách – Pedagogickej, Filozofickej, Teologickej a Fakulte zdravotníctva KU vlani vzdelávala 10 500 študentov, 6 000 v dennej a zvyšok v externej forme štúdia.

Autor snímok: Peter Spusta