RUŽOMBEROK (28. júla 2009) - Ružomberskí vyskokoškoláci sa do posluchárni opäť vrátia po letných prázdninách 28. septembra. Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2009/2010 na KU bude 30. septembra. Program začne o 9.00 h bohoslužbou v Univerzitnom kostole sv. Rodiny, o 10.30 h je v Aule Jána Pavla II. na Hrabovskej ceste naplánované zasadnutie akademickej obce spojené so zasadnutím Vedeckej rady KU a vedeckých rád fakúlt KU s odovzdaním čestných doktorátov prof. Júliusovi Paštékovi a arcibiskupovi Dominikovi Hrušovskému.
FF_KUV uplynulom akademickom roku 2008/2009 študovalo na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) dovedna 10 500 poslucháčov. Z nich najviac bolo zo Žilinského (vyše 45 %) a Prešovského kraja (32 %). Filozofickú fakultu KU navštevovalo v uplynulom akademickom roku 1 177 študentov v ôsmich trojročných bakalárskych neučiteľských študijnych programoch a učiteľstve akademických, výchovných predmetov v kombinácii. Okrem nich mohli pokračovať vo vzdelávaní v troch dvoročných magisterských jednoodborových neučiteľských predmetoch a v učiteľstve všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii. Doktorandi sa mohli vzdelávať v troch študijnych programoch. Najväčšiu časť tvorili študenti s trvalým pobytom v Žilinskom (40 %), Prešovskom (25 %), Banskobystrickom (11 %), Trenčianskom (10%) a Košickom kraji (9%).

PF_KUPedagogická fakulta KU vzdelávala 4 900 poslucháčov. Študovali v štyroch trojročných bakalárskych jednoodborových študijnych programoch, v učiteľstve umeleckých a výchovných predmetov v kombinácii a učiteľstve akademických predmetov v kombinácii. Okrem nich KU PF poskytovala vzdelávanie v dvoch dvojročných magisterských študijných programoch, v učiteľstve akademických predmetov v kombinácii, doktorandi mohli pokračovať v študiu v troch študijných programoch. Najviac poslucháčov bolo zo Žilinského (47 %), Prešovského (32 %), Košického kraja (10 %) a po 5% z Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.

FZ_KUFakulta zdravotníctva KU poskytovala vzdelávanie v bakalárskom a magisterskom stupni v dvoch študijných programoch v dennej a externej forme 1 130 študentom. Najväčšia časť bola zo Žilinského (38 %), Prešovského (27 %), Košického (24 %), Banskobystrického (6%) a z Trenčianskeho kraja (3%).
TF_KUTeologická fakulta KU vzdelávala v troch neučiteľských trojročných bakalárskych študijnych programoch, v učiteľstve akademických predmetov v kombinácii a v učiteľstve umeleckých a výchovných predmetov v kombinácii. Okrem nich poskytovala dva dvoročné magisterské programy a šesťročný študijný program Katolícka teológia, v ktorej mohli poslucháči pokračovať aj v doktorandskom štúdiu. Najviac študentov pochádzalo z Košického (49 %) a Prešovského kraja (45 %). Menšiu časť tvorili vyskoškoláci s trvalým bydliskom v Žilinskom (2 %), Banskobystrickom (2 %), Trnavskom a Bratislavskom kraji (oba 1 %).

Autor snímok: Anton Kulan