RUŽOMBEROK (2. decembra 2009) - Výrazný posun kvality vzdelávania, vedy a výskumu na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) konštatuje Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA), ktorá v stredu 2. decembra zverejnila Správu za rok 2009 – Hodnotenie verejných vysokých škôl a fakúlt. V kategórii teologických fakúlt sa umiestnila na druhom mieste s priemerom 42,5 bodu, v minulom roku skončila siedma a v roku 2007 šiesta v poradí. Pozitívne umiestnenie - na druhom mieste (v roku 2008 - 5, 2007- 4) zaznamenala aj v kategórii univerzít, ktoré poskytujú teologické vzdelávanie.

"Skôr ako sa snažiť o všeobecnejšie výroky o jednotlivých skupinách fakúlt resp. o celom vysokoškolskom priestore na Slovensku je efektívnejšie zamerať sa na konkrétne fakulty a ich vývoj v ostatných piatich rokoch. Vidíme napríklad postupný rast Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) a výraznejší pokles Fakulty sociálnych a ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity," píše sa v správe ARRA.

V kategórii filozofických fakúlt a fakúlt humanitných vied sa v sledovanom období umiestnila FF KU na piatom mieste s 54,0 bodmi medzi fakultami a na štvrtom mieste medzi univerzitami, ktoré majú filozofické fakulty. Pedagogickú fakultu KU zaradila ARRA na deviate miesto v kategórii pedagogických fakúlt. S počtom bodov 35,4 jej v kategórii univerzít, ktoré poskytujú pedagogické štúdiá, patrí siedme miesto. Fakulta zdravotníctva KU sa umiestila v kategórii medicínskych fakúlt na deviatom mieste s priemerom 14,7 bodu, medzi zdravotníckymi fakultami obsadila piate miesto. V správe ARRA sa v jej prípade pozitívne konštatuje: "Počty študentov na jedného učiteľa vo väčšine prípadov (v prípade zdravotníckych fakúlt, pozn. aut.) vysoko prevyšujú 20. V prípade počtu študentov na profesora alebo docenta čísla prekračujú 100. Zmena nastala v prípade FZ KU, ktorá výraznejšie znížila počty študentov."

Hodnotiaca správa zohľadňuje dosiahnuté výsledky slovenských vysokých škôl v roku 2008 v jedenástich kategóriách, podľa odborného zamerania fakúlt (prírodné vedy, technické vedy, lekárske vedy, pôdohospodárske vedy, právne vedy, ekonomické vedy, pedagogické vedy, ostatné spoločenské vedy, teologické vedy, filozofické vedy, umenia). Zameriava sa na posúdenie ich výsledkov v niekoľkých oblastiach, napríklad pomer učiteľov a študentov, záujem o štúdium, vydané publikácie a citácie s odkazmi na vydané vedecké práce, počet študentov doktorandského štúdia a počet jeho absolventov, podiel vedeckých grantových prostriedkov z domácich a zahraničných zdrojov a pod.

ARRA je nezávislé občianske združenie, ktoré s cieľom hodnotiť kvalitu slovenských vysokých škôl a vedeckých ustanovizní v roku 2004 založili prof. Ferdinand Devínsky, prof. Ján Pišút, Renáta Králiková a Juraj Barta. Počas svojej existencie pripravila a zverejnila päť správ hodnotiacich slovenské vysoké školy. V ostatnom roku tiež napríklad realizovala rôzne projekty a štúdie, napríklad identifikáciu slovenských vedcov porovnateľných so svetovou špičkou v projekte Vedecká špička, štúdiu mapujúcu záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, porovnanie vedeckej výkonnosti českých a slovenských vysokých škôl a ďalšie. Primárnym cieľom ARRA je stimulovať pozitívne zmeny v slovenskom vysokom školstve.

Porovnanie výsledkov hodnotenia KU agentúrou ARRA za roky 2005-2009.