T2.sk_084RUŽOMBEROK (12. apríla 2012) - Približne 1,3 mil. eur si doteraz vyžiadala výstavba novej Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Doterajšie výdavky predstavujú vyše 15 percent z celkovej sumy 8,3 mil. eur určenej na výstavbu. Vo štvrtok 12. apríla  univerzita ukončila prvú, deväťmesačnú etapu stavebných prác predstavením hrubej stavby na slávnostnom podujatí za účasti predstaviteľov univerzity a pozvaných hostí z orgánov akademickej samosprávy, mesta Ružomberok, miest, obcí a cirkvi. Predpokladané ukončenie výstavby je naplánované na september 2012, knižnicu následne slávnostne otvoria 12. decembra.

T2.sk_085O výstavbe Univerzitnej knižnice KU sa diskutovalo od vzniku KU v roku 2000. Konkrétny plán vybudovať novú knižnicu verejne prezentoval  v apríli 2008 rektor KU prof. Tadeusz Zasępa pri predstavovaní programu rektorského úradu pred akademickou obcou. „Myšlienka vyplynula najmä z nevyhnutnej potreby zabezpečiť pedagógom a študentom univerzity modernú knižnicu, ktorá by zodpovedala požiadavkám doby,“ uviedol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. Ako dodal, ďalší perspektívny rozvoj univerzity a fakúlt nie je možný bez kvalitnej knižnice. „Práve knižnica má byť srdcom univerzity, ktoré vyživuje jej vedeckú, výskumnú a pedagogickú činnosť. Napokon, ako povedal veľký priateľ univerzity a náš podporovateľ, doctor honoris causa Katolíckej univerzity Joachim kardinál Meisner, mať kvalitnú knižnicu nie je žiadny luxus, ale nevyhnutnosť,“ podotkol rektor.

T2.sk_034Člen Správnej rady KU, prešovský arcibiskup – metropolita Mons. Ján Babjak uviedol, že vybudovanie knižnice bude základom pre ďalší kvalitný vedecký výskum univerzity. Vníma ju ako inštitúciu, ktorá bude prínosná nielen pre akademickú obec, ale aj pre mesto, celé Slovensko a cirkev. „Investícia do knižnice, aj keď sa dnes zdá možno veľká, sa určite vzhľadom na budúcnosť niekoľkonásobne zúročí. Zároveň si myslím, že dielo bude úplne ukončené, až keď bude knižnica plná kníh, ktoré budú zdrojom vedomostí pre pedagógov a študentov univerzity,“ povedal na slávnostnom podujatí.  Okrem neho sa na prehliadke hrubej stavby zúčastnilo vedenie univerzity, predstavitelia akademickej obce a pozvaní hostia z mesta Ružomberok, predstavitelia miest, obcí, cirkvi, zástupcovia staviteľa a dodávateľských spoločností.

T2.sk_095„Stavebné práce postupujú zatiaľ veľmi dobre. Škrt cez rozpočet nám spravila zima. Boli by sme ešte ďalej, no viac ako mesiac sme nútene stáli pre mrazy. Rektorát nás požiadal o niekoľkotýždňové skrátenie doby výstavby. Robíme všetko, aby to vyšlo a v decembri sa mohla začať riadna prevádzka knižnice, ktorá svojím vybavením osloví každého, kto do nej vstúpi," povedal riaditeľ stavebnej spoločnosti Swietelsky-Slovakia Vladimír Duchoň. Výnimočnosť projeku knižnice podčiarkol aj spoluautor architektonického návrhu Stanislav Šutvaj. „Knižníc sa na Slovensku nestavia veľa, ak vôbec nejaké. Nie je to stavba bežného charakteru, preto sme sa snažili k nej pristúpiť čo najzodpovednejšie. Zároveň som veľmi rád, že tento projekt nezostal v zásuvke ako mnoho iných. Verím, že na tento objekt s modernými študovňami, kongresovými i výstavnými priestormi budeme už čoskoro všetci hrdí," zdôraznil.

Výstavbu univerzita financuje z vlastných zdrojov, zo štrukturálnych fondov EÚ a z milodarov donorov. Doteraz sa nám vďaka ich štedrosti podarilo zhromaždiť 2,2 mil. eur. „Rozvoj univerzity môžeme sledovať aj v objeme stavebných prác, ktoré realizujeme. Kým v rokoch 2002-2004 bola výška výdavkov na ne 2,4 mil. eur, 5 mil. eur rokoch 2005-2008, v rokoch 2008-2012 dosiahnu výšku 20 mil. eur,“ informoval rektor KU.

T2.sk_003Súčasťou knižnice, okrem rozsiahlych knižničných priestorov sústredených na štyroch podlažiach, bude univerzitný archív, prednáškové, galerijné priestory, ktoré budú môcť využívať umelci na prezentovanie svojej tvorby, priestory na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, tiché študovne, oddelenie vzácnych výtlačkov aj malá kaviareň. Zámerom je vytvoriť knižnicu, ktorá bude pracovať na princípe jednotnej databázy. Poslucháči si v nej budú môcť na jednom mieste požičiavať aj knihy, ktoré sú umiestnené aj na pracoviskách KU v Košiciach či Spišskom Podhradí. Požičiavanie a vracanie kníh zefektívni moderný systém, už dnes je možné knihy vracať do tzv. biblioboxov a požičiavať prostredníctvom elektronických obslužných pultov. „Knižnica bude slúžiť nielen pedagógom a študentom univerzity, ale aj celému regiónu, kraju a Slovensku. Už v súčasnosti disponujeme vzácnymi zväzkami kníh, ktoré sú vo vlastníctve univerzity,“ uviedol rektor. Osobné knižnice univerzite darovali viaceré osobnosti. V novej knižnici sa vytvorí priestor pre vyše 310 000 kníh, archívne priestory budú disponovať kapacitou vyše 470 000 kníh.

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva. Na štyroch fakultách univerzita v akademickom roku 2011/2012 vzdeláva7 754 študentov, 4 394 v dennej a 3 360 v externej forme štúdia, vrátane 419 doktorandov. Od roku 2004 je KU asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU 12 najvyhľadávanejšia univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International Colleges & Universities je 12 najvyhľadávanejšia slovenská univerzita.

Snímky: Anton Kulan/foto.ku.sk